Wat is WCAG 2.0?

WCAG 2.0 is een reeks richtlijnen voor de toegankelijkheid van webinhoud, gericht op mensen met een handicap. De richtlijnen zijn onderverdeeld in vier principes: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk, en robuust. Elk principe heeft een aantal succescriteria waaraan voldaan moet worden wil de inhoud als toegankelijk beschouwd worden.

Waarneembaar

De inhoud moet door de gebruiker waargenomen kunnen worden. Dit betekent dat de gebruiker de inhoud op een of andere manier moet kunnen zien, horen, of voelen. De tekst moet bijvoorbeeld groot genoeg zijn om leesbaar te zijn, en afbeeldingen moeten alternatieve tekstbeschrijvingen hebben, zodat gebruikers die ze niet kunnen zien toch de informatie die ze overbrengen kunnen begrijpen.

Bedienbaar

De inhoud moet bruikbaar zijn. Dit betekent dat de gebruiker er op een of andere manier mee moet kunnen interacteren. Zo moeten bijvoorbeeld knoppen en links toegankelijk zijn voor gebruikers die geen muis kunnen gebruiken, en moeten alle formulieren gemakkelijk in te vullen zijn.

Begrijpelijk

De inhoud moet begrijpelijk zijn. Dit betekent dat de gebruiker het zonder moeite moet kunnen begrijpen. Tekst moet bijvoorbeeld in duidelijke en beknopte taal geschreven zijn, en video’s moeten ondertitels of gesloten bijschriften hebben, zodat dove of slechthorende gebruikers kunnen meekijken.

Robuust

De inhoud moet betrouwbaar zijn. Dit betekent dat ze correct moet werken, ongeacht de browser, het besturingssysteem of de eventuele handicaps van de gebruiker. Zo moet de inhoud bijvoorbeeld zo gecodeerd zijn dat hij door schermleessoftware gelezen kan worden, en hij moet zo ontworpen zijn dat hij ook werkt als de internetverbinding van de gebruiker traag of onbetrouwbaar is.WCAG 2.0 is gebaseerd op de Integrale Toegankelijkheids Standaard (IT Standaard), die bouwkundige eisen stelt aan integraal toegankelijke bouwprojecten. Door WCAG 2.0 te volgen kunnen makers van inhoud ervoor zorgen dat hun websites en andere digitale inhoud toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.