Wat is Deep Learning?

Deep learning is een proces dat computers in staat stelt om van zichzelf te leren door middel van het verwerken van grote hoeveelheden data. Deep learning valt onder het kopje machine learning en wordt toegepast op de neurale netwerken van de machine. Dit zijn kunstmatige neuronen die kunnen communiceren met elkaar.

Het doel van deep learning is om de machine zelf te kunnen laten nadenken en zelf problemen op te laten lossen. Hiermee wordt bedoeld dat de machine van zichzelf en de data leert, om vervolgens taken uit te voeren die de machine voorheen nog niet kon. 

Kunstmatige intelligentie kort uitgelegd

De Engelse benaming voor kunstmatige intelligentie is artificial intelligence, of te wel AI. Kort uitgelegd betekent AI de automatisering van denkkracht. Dit betekend dat machines door middel van deze technologie, tot op enige hoogte zelf kunnen gaan nadenken. Ze gaan handelen en denken zoals dat mensen dat doen.

Door AI wordt nu al veel werk dat eerder door mensen gedaan werd, deels ondersteund of zelfs helemaal overgenomen door machines. Deze ontwikkeling zullen in te toekomst veel invloed hebben op het werk voor de mensen. Ook zal de maatschappij veel nieuwe manieren van bijvoorbeeld producten produceren ontdekken.

Neurale netwerken in de computer

Net zoals in ons eigen brein, heeft een machine met deep learning neuronen. Dit neurale netwerk bestaat uit meer dan drie lagen en mag ook pas vanaf die hoeveelheid beschouwd worden als deep learning algoritme. Zijn er maar 3 of minder lagen van dit netwerk? Dan wordt het netwerk beschouwd als een basis neuraal netwerk.

Dit neurale netwerk communiceert met elkaar door middel van getallen of grootheden. Als de uitkomst onjuist is, zullen de berekeningen weer terug gaan en opnieuw berekend worden totdat de juiste uitkomst op het einde van het verhaal naar buiten komt. Door dit met heel veel data te doen, leren de neuronen van zichzelf en elkaar en worden de resultaten steeds nauwkeuriger.

Voorbeelden van deep learning

Deep learning zien we steeds meer terug in ons dagelijks leven. Alweer een tijdje geleden begon dit met spraakherkenning op je telefoon. Sinds een paar jaar hebben we zelfs gezichtsherkenning op onze telefoon, die door middel van deep learning steeds makkelijk jouw gezicht herkend. Het zal je vast niet verbazen dan bijvoorbeeld de politie ook gebruikt maakt van AI, voor het zoeken naar gezichten vanaf camera’s of om scenario’s te voorspellen.

Maar ook andere dingen zoals vormen van geautomatiseerd tekstschrijven, medicijnontwikkeling en chatbots maken gebruik van deze techniek. Vaak zie je bij een website dat je eerst wordt geholpen door een chatbot om het antwoord op je vraag te vinden. Lukt dit niet? Dan wordt je doorgestuurd naar een echte medewerker van het bedrijf.

Vergis je niet, maar sommige spellen maken ook gebruik van AI. We zien dit veel terug bij online bordspelletjes wanneer je ervoor kiest om tegen een robot het spel te spelen in plaats van tegen een echt persoon. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld online schaken, maar er zijn nog veel meer online spellen die gebruik maken van deze techniek.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als AI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.