Next Culture

Next Culture was een project waarbij voortbouwen op de resultaten van het voorgaande project VMBO Next Culture het doel was, deze verder verdiepen en verankeren startend in het schooljaar 2017–2018.

Doorontwikkeling van de programmalijnen Cultuur en Identiteit en Cultuur en Maatschappij was de basis. In het project werd samen met leerlingen en docenten de relatie tussen virtualiteit, programmeerbaarheid, identiteit en maatschappij in een vakoverstijgend programma voor cultuuronderwijs onderzocht. In het project werd technologie en cultuuronderwijs verbonden. Er werd onderzocht in dit project door te maken. Er werd niet alleen technologie gebruikt maar werd technologie naar de hand gezet. Daarmee werd actief vormgegeven aan de ideeën en werden complexe begrippen doorgrond. Leerlingen leerden bijvoorbeeld om een culturele identiteit voor een robot te programmeren en ze werkten aan een expositie van mediakunstwerken die de wisselwerking tussen digitale cultuur en de maatschappij op eigen wijze voelbaar en beleefbaar maken.

Next Culture = Crossover Culture

De afgelopen twintig jaar heeft de computer onze maatschappij ingrijpend veranderd. ICT, het internet en alle daaraan verwante producten en diensten zijn sterk vervlochten met ons dagelijks leven. Met opkomende ontwikkelingen zoals big data, robotisering en deep-learning zal deze verandering onverminderd doorzetten. Deze veranderingen stellen mens en maatschappij voor nieuwe vragen. Vragen die nu worden beantwoord door slechts een selecte groep mensen, die de benodigde technologische kennis, vaardigheden en infrastructuur beheerst. Hierdoor krijgen extreme uitgangspunten een onevenredig sterke stem. Bijvoorbeeld de Silicon Valley hype (‘this technology will save the world‘), het Brave New World doemscenario (‘dit is het einde van onze menselijkheid‘) of de Prediker (‘er is nooit iets nieuws onder de zon‘). Maar de werkelijkheid, die is genuanceerder.

Technologie-kritisch

Toch heeft deze beperkte set uitgangspunten wel degelijk grip op de samenleving. Onder de oppervlakte, in de ‘black box’ van onze technologie, ontstaan nieuwe machtsverhoudingen. We leggen sociale en culturele verschillen vast in technologie. Om de gelijkwaardigheid in een maatschappij te behouden is het daarom belangrijk dat er een brede, nieuwe groep technologie-kritische burgers op staat. Een groep die in staat is om zelf een antwoord te geven op nieuwe vragen en veranderingen. Het onderwijs en onze leerlingen  creëren van een media- en technologie-kritische maatschappij. Een maatschappij waarin leerlingen, studenten en leerkrachten genuanceerde ideeën ontwikkelen over de relatie tussen technologie en mens.

Reflectie

De grote uitdagingen van deze tijd dwingen ons tot reflectie op dat wat werkt en dat wat niet langer houdbaar is in de nieuwe wereld. We leiden niet meer eenzijdig op voor beroepen, maar we bereiden leerlingen voor op het werken en leven in een veranderende wereld. Jongeren die nu naar school gaan, zullen de toekomst mede ontwerpen. Scholen staan daarmee niet op zich, niet los van de wereld, maar zijn de belangrijkste schakel tussen nu en de toekomst. Onderwijs van de toekomst kan alleen vorm kan krijgen door midden in de stad, de maatschappij en de wereld te staan. Daarnaast gaat het ook over de groeiende tegenstellingen en de invloed van technologie in de samenleving. Een generatie opleiden die bewust is van de invloed van technologie en ons hier op kan bevragen is essentieel. Dit begint al in het basisonderwijs en dat moet op een laagdrempelige en creatieve manier gestimuleerd worden.