Wat is Design Thinking?

Design Thinking wordt gebruikt om complexe problemen op te lossen. Deze problemen noemen we ook wel ‘wicked problems’. Door middel van het 5 stappenplan, komt het bedrijf erachter hoe zij goed op de behoeftes van de klant kunnen inspelen, door hun product of dienst hierop aan te passen. 

In de verschillende fases wordt onder andere het probleem vastgesteld, hier een oplossing voor bedacht en een prototype gemaakt. Hierna gaat het prototype door verschillende tests heen om zo uiteindelijk de beste versie van het product of de dienst op de markt te zetten.

De 5 fases van Design Thinking

Design Thinking heeft een stappenplan die je afloopt om zo op een zo goed mogelijk product of dienst te komen voor de door jou gekozen doelgroep. Hieronder zullen we elke stap kort uitleggen.

Stap 1 is ‘Empathize’. Met deze stap ga je je verdiepen in de consument. Wat zijn de wensen en behoeftes van de consument en waar loopt de consument tegen aan? Je focust je hier compleet op het probleem en niet op de oplossing. 

Stap 2 is ‘Define’. In deze fase gebruik je de resultaten uit de ‘empathize’ fase om een uitgebreide probleemstelling te formuleren. Het is belangrijk dat de probleemstelling op een manier geformuleerd wordt als een gebruikersprobleem. 

Stap 3 is ‘Ideate’. Je hebt het probleem geanalyseerd en beschreven. Nu is het tijd om een oplossing voor het probleem te bedenken. Een oplossing bedenken is vaak een moeizaam proces, maar gelukkig zijn ook hiervoor verschillenden technieken ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan een brainstormsessie.

Stap 4 is ‘Prototype’. In deze fase maak je een prototype van het product of dienst op een goedkope manier. Dit prototype laat je door alle collega’s testen en hierbij worden mogelijke verbeteringen of verwerpingen aan het licht gebracht. Deze fase gaat vooral om het leren en experimenteren van het potentiële product of dienst.

De laatste stap is stap 5: ‘Test’. Maar het prototype is toch al getest in stap 4? Ja dat klopt, maar nu gaan de echte potentiële gebruikers het prototype testen. Hiermee komen vaak toch andere resultaten uit de test dan van de collega’s. Hoewel dit de laatste fase is, gebeurd het vaak dat je na de resultaten van deze fase, een stap terug moet om het prototype aan te passen.

Waarom deze methode gebruiken?

Vaak schiet het er bij bedrijven in om de behoeften van de consument centraal te stellen. We gaan snel uit van aannames en patronen en die moeten we proberen te doorbreken. Door middel van het gebruik van de Design Thinking methode, ga je dieper nadenken vanuit het perspectief van de (potentiële) consument.

Door deze manier van denken te gebruiken in het ontwerpen van het product of de dienst, zullen veel nieuwe ideeën naar boven komen in bijvoorbeeld de derde fase van het stappenplan. Ook de laatste stap van het stappenplan brengt veel nieuwe inzichten over het product of de dienst naar het bedrijf. Kortom, deze methode is zeker de moeite waard om te proberen als er een nieuw product of dienst in de planning staat.

Top 5 design thinking technieken

Geen traject is hetzelfde, maar onze favoriete design thinking favorieten zijn de volgende:

  1. Klantinterviews (empathiefase)
  2. Framen
  3. Lightning demo’s
  4. Solution sketch
  5. Rapid prototypes

Bekende design thinking oefeningen

  1. De empathy map
  2. De disney methode
  3. Shindogu
  4. K.O. 5
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Denken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.