DESIGN THINKING

=

Design your thinking

In de Design Thinking sessies van Rotslab leren deelnemers de principes van Design Thinking toepassen op een grote uitdaging of een specifiek probleemgebied. Deelnemers ontwerpen met Design Thinking methoden en technieken tastbare oplossingen waarmee ze aan de slag kunnen in hun eigen werkpraktijk. Design Thinking sessies bieden instrumenten voor het oplossen van complexe innovatievraagstukken.

Aan de hand van ontwerpopdrachten maken de deelnemers kennis met Design Thinking methoden en prototyping tools. Het programma van de workshop is opgedeeld in vijf onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder kort toegelicht.

 • #Immersie
  Tijdens het eerste onderdeel analyseren de deelnemers in groepen het probleemgebied aan de hand van ontwerpgerichte tools. Op basis van een aantal korte oefeningen bepalen de deelnemers een set probleemdefinities en uitdagingen in hun werkpraktijk in relatie tot het hoofdthema. De belangrijkste uitkomsten worden gevisualiseerd in de werkruimte.

 • #Synthese
  De deelnemers maken verschillende visuele structuren die uitleggen wat de onderlinge relaties tussen de verzamelde data zijn.

 • #Ideevorming
  In het onderdeel ideevorming zullen de deelnemers verschillende ideeën genereren op basis van de gekozen ontwerpvraag. Nadat alle ideeën zijn verzameld worden de ideeën gerangschikt.

 • #Prototyping
  Op basis van de gerangschikte ideeën maken de deelnemers tastbare prototypes.

 • #Reflectie
  In het laatste onderdeel reflecteren de deelnemers op de ontwikkelde resultaten en bepalen de volgende stappen in de verdere realisatie van hun ideeën.

Omvang en locatie

De Design Thinking sessies bieden ruimte aan zowel kleinere als grotere groepen deelnemers. We hanteren een minimum van 8 deelnemers. Design Thinking sessies kunnen op locatie worden verzorgd. Daarnaast kunnen de Design Thinking sessies ook plaatsvinden op locatie in Utrecht.