Wat is WCAG 2.0?

WCAG 2.0 is een reeks richtlijnen voor de toegankelijkheid van webinhoud, gericht op mensen met een handicap. De richtlijnen zijn onderverdeeld in vier principes: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk, en robuust. Elk principe heeft een aantal succescriteria waaraan voldaan moet worden wil de inhoud als toegankelijk beschouwd worden.