Visie

Rotslab faciliteert interdisciplinaire samenwerking tussen creatieve makers, ondernemers, leerlingen, bedrijven, ontwerpers, kunste- naars en het onderwijs, gericht op stedelijke ontwikkeling.
Rotslab biedt publiek toegankelijke faciliteiten en is het vertrekpunt van waaruit – met behulp van low- en hightech productiemiddelen – wordt geleerd door te MAKEN. Rotslab is een publieke fabriek. Dat betekent dat iedereen welkom is, dat gewerkt wordt met open source hard- en software en dat kennis, ervaring en ontwerpen worden gedeeld.

Waarom maken:

Maken (1) – om de wereld beter te begrijpen. “What I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand.” Met deze uitspraak gaf Confucius 2.500 jaar geleden weer wat we nu soms lijken te vergeten: we begrijpen de wereld beter als we er actief mee aan de slag gaan, niet als we er alleen over praten. In het MAKEN ontmoeten we de wereld, krijgen we nieuwe ervaringen en leren we over wat werkt en wat niet. Maken leidt niet tot waardeloze rotsen; wel tot nieuwe kennis, inzichten en mogelijkheden.

Maken (2) – het ‘nieuwe maken’ in de 21ste eeuw.  Maken heeft in de huidige digitale wereld een belangrijke, nieuwe plek gekregen. Door internet zijn nieuwe maakprincipes ontstaan, gebaseerd op openheid, sociale betrokkenheid en transparantie. Nieuwe beroepen ontstaan op het grensvlak van virtuele en fysieke realiteit: de ambachten van de 21ste eeuw. Met digitale technieken worden fysieke producten gemaakt. Denk aan open source 3d printers voor do-it-yourself productontwikkeling. Dit is de volgende fase in een tijd waarin mensen meer dan ooit hun eigen betekenis aan producten willen geven.

Maken (3) – zelf vorm geven aan je omgeving. De maakbaarheid van de samenleving was lange tijd het exclusieve domein van politiek en economie. Mede door internet nemen mensen zelf sneller het initiatief om in te grijpen in de samenleving. Ook op het niveau van de stad is maakbaarheid een begrip waartoe we ons opnieuw moeten verhouden: welke rol nemen burgers, leerlingen, ondernemers, kunstenaars? Met een breed netwerk werkt Rotslab samen aan tastbare experimenten op aanwijsbare plekken met aan- toonbare effecten. Denk daarbij aan concepten als ‘ongevraagde architectuur’, ‘pop-up horeca’ en ‘urban farming’.

Concluderend:

  • Rotslab genereert kennis en inzicht door een actief maakproces;
  • stimuleert interdisciplinaire samenwerking; – faciliteert ambachten van de 21ste eeuw;
  • ondersteunt individuen en organisaties bij het vorm geven van hun eigen leefomgeving.

Rotslab werkt met een breed scala aan partners in en rond Rotsoord. Met deze partners wordt de gehele keten van experiment – ontwikkeling – productie – distributie – presentatie gedekt. We werken met bewoners, wijkcentra, een internationaal netwerk, ondernemers, het onderwijs, presentatie instellingen en festivals.