Vaardigheden

Tijdens de lesprogramma’s van Rotslab wordt gebruik gemaakt van zowel onderzoekend als ontwerpend leren en is onder andere aandacht voor de 21 century skills zoals;

  • Het stimuleren van creativiteit en probleemoplossend vermogen bij kinderen door verschillende mogelijkheden te bieden
  • Het vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen door aandacht te besteden aan de kwaliteiten en talenten van de kinderen.
  • Het zelfsturend vermogen spelenderwijs te stimuleren door gebruik te maken van de methodieken ontwerpend en onderzoekend leren
  • Het stimuleren van samenwerken, kritisch denken, respect hebben voor -en luisteren naar elkaar
  • Kennismaken en ervaring opdoen met technologie d.m.v. gemakkelijk te verkrijgen materialen en keuzes leren maken in gebruik van de juiste materialen.
  • Kennismaken en ervaring opdoen met verschillende kunstenaars en kunstvormen