Rotsradio lesprogramma

RotsRadio is een project dat onderdeel kan uitmaken van of van aanvulling kan zijn op de creatieve-, maatschappij- en media-gerelateerde vakken. Alles wat beschikbaar is op het gebied van lesbrieven, opdrachten en mogelijke overige voorbereidingen plaatsen we op deze pagina.

De leerdoelen van RotsRadio
RotsRadio heeft als doel om jongeren eigenaarschap te geven over de diverse media waardoor zij in staat zijn de werking en de effecten ervan te doorgronden, de systemen erachter te leren begrijpen zodat ze daar zelf actie op kunnen ondernemen. Een webradiostation is namelijk niet alleen een audio stream, maar er zit ook een enorme mediaorganisatie achter.

Jongeren leren over de werking van het internet in bredere zin en verschillende media (streaming audio, website, blog, social media, open data, big data, web apps en mobiele media) die komen kijken bij een webradiostation, waarbij het uitgangspunt hun eigen mediagedrag is. Dit project vindt zowel binnenschools plaats als buiten de school. Door de radioprogrammering bij jongeren zelf neer te leggen wil het project de intrinsieke motivatie van jongeren aanpreken zodat zij ook buiten de school actief bezig zullen gaan met de ontwikkeling van het community radio station.

Lesprogramma (voorbeeldopzet)
Het lesprogramma van RotsRadio bestaat uit drie onderdelen. Elk onderdeel beslaat ongeveer een blokuur. De lessen bestaan alledrie uit twee delen: een eerste theoretisch deel en een tweede praktisch deel waarin de opgedane kennis onder begeleiding in de praktijk gebracht wordt.

Deel 1 – Inleiding over RotsRadio en gastles over subtlemobs. In deze les introduceren we RotsRadio en vertellen we op welke manier de leerlingen erbij betrokken kunnen raken. Daarnaast gaan we in op het fenomeen subtlemobs: wat zijn het en wat kan je er mee?

Deel 2 – Gastlessen sounddesign en gamedesign. Nu er een idee is bij subtlemobs gaan we in op de losse elementen die daar bij komen kijken. Aan de hand van een gastles van zowel een sounddesigner als een gamedesigner die uitleggen over hun vakgebied gaan de leerlingen aan de gang met de materie. Het verhaal dat aan de basis van de subtlemob staat wordt aan de hand van game-elementen vorm gegeven en de leerlingen leren nadenken over hoe zij geluiden in kunnen zetten voor hun verhaal.

Deel 3 – Uitwerken subtlemobs. De laatste les wordt vooral gebruikt om de plannen tot uitvoer te brengen en de begonnen subtlemobs verder uit te werken. Onder begeleiding van de deskundigen die de eerste les verzorgden maken de leerlingen in groepjes hun eigen locatiegebonden hoorspelen af. Aan het eind van dit deel kunnen de subtlemobs door de leerlingen en docenten gedaan worden. Vanaf dit moment worden de geslaagde subtlemobs opgenomen in de programmering van RotsRadio waardoor zij op gezette tijden door iedereen die dat wil gedaan kunnen worden.

Bovenstaand lesprogramma is een voorbeeld dat kan dienen als leidraad. In overleg zijn de lessen over meer of minder bijeenkomsten te verdelen.

RotsRadio maakt gebruik van Airtime, een open source community webradio platform. Een handleiding hiervan is op de site zelf te vinden en een korte Nederlandstalige versie staat hier: Handleiding RotsRadio – Airtime

Gastlessen

Tijdens de ontwikkeling van RotsRadio worden er verschillende gastlessen gegeven over radio maken. Deze worden gegeven door sound designers, game designers en andere experts.

Gastles 1: Introductie SubtleMobs en Rotsradio

De eerste gastles is verzorgd door Setup. Tijdens deze eerste gastles krijgen leerlingen een introductie van de opdracht. Ze leren wat Subtlemobs zijn en maken een script voor hun eigen Subtlemob. Ook leren ze geluidsfragmenten opnemen die ze meenemen naar de volgende gastles.

IMG_4488_web-edit

Download hier de presentatie van Dongwei Su (SETUP) van de eerste gastles.

Gastles 2: Sound Design

De tweede gastles is verzorgd door Mark Ijzerman. Hij laat zien en horen wat geluid kan betekenen voor film en sfeer. Na een inleiding tot het vakgebied sound design gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen opgenomen dialogen. Door er geluid aan toe te voegen wordt de juiste sfeer neergezet. Naast de theorie leren de leerlingen ook werken met een audio-bewerkprogramma en geeft Mark tips over het vinden van geluidsfragmenten die te gebruiken zijn in de eigen SubtleMob. Na deze les gaan de leerlingen verder met het doorontwikkelen van hun verhalen en het opnemen van de dialogen en geluiden.

Gastles Mark Ijzerman

Download hier de presentatie van Mark Ijzerman van de tweede gastles.

Gastles 3: Ontwikkeling SubtleMob

Afsluitende sessie: locatie test van de SubtleMobs via streaming radio