Onderwijs

De maatschappij ontwikkelt zich, mede door de komst van nieuwe technologieën, razendsnel. Kinderen en jongeren adopteren technologische vernieuwingen als geen ander. Het onderwijs, waarbinnen de jongeren een groot deel van hun tijd vertoeven, heeft daar doorgaans meer moeite mee. Dat is jammer, omdat het onderwijs jongeren wil voorbereiden op zelfstandig maatschappelijk functioneren – in een snel veranderende maatschappij die er wellicht geheel anders uitziet op het moment dat de leerling het onderwijs verlaat.

Rotslab biedt vernieuwende onderwijsformats waarmee competenties als samenwerking, creativiteit, onderzoeken en ontwerpen worden gestimuleerd. Op een creatieve manier maken ze bovendien kennis met nieuwe technologieën.