Miniature Street Art

MinStArt2

In deze workshop werken de leerlingen aan thema’s die ze om zich heen zien in de stad.

Ze werken aan (het bouwen van) miniatuur scenes met kleine mensfiguren, waarmee ze een probleem inzichtelijk maken – op kleine schaal.

Zo ontstaat een Miniature Street Art Festival, waarbij de bezoeker op zoek gaat naar de verschillende kunstopstellingen.

De workshop Miniature Street Art workshop combineert elementen uit het kunstvakonderwijs en maatschappijleer.MinStArt1