Kerndoelen

De onderwijsprogramma’s voor het basisonderwijs voldoen aan de volgende kerndoelen:

Oriëntatie op jezelf en de wereld

  • Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kunstzinnige oriëntatie

  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Rekenen & Wiskunde (specifiek bij workshop Lasersnijden met Rietveld)

  • Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.