FabSchool

Met FabSchool willen de projectpartners Waag Society en Rotslab onderzoeken hoe de Fablab methodiek kan bijdragen aan de ontwikkeling van creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van jongeren. Aan de hand van twee lokale pilots, in Amsterdam en Utrecht, wordt de praktische inzetbaarheid en implementatie van het gedachtegoed van Fablabs binnen het onderwijs beproefd.

AanleidingFabSchool_kids
Jongeren van nu groeien op in een geheel nieuwe maatschappij maar worden opgeleid in en naar een oude maatstaven. FabSchool maakt gebruik van de methoden en infrastructuur van Fablab om de vaardigheden te stimuleren die nodig zijn voor de wereld van morgen: creativiteit, ondernemerschap en kritische reflectie.

FabLab is een maker space, een high-tech productieplek, waar iedereen creatieve concepten kan uitwerken tot prototypes. Wereldwijd werken enkele honderden Fablabs met elkaar samen. Denken en werken vanuit ontwerp en het delen van kennis, ervaring en technische mogelijkheden staan daarbij centraal. Fablab stimuleert ondernemerschap en wakkert het gevoel aan dat je zelf iets kunnen doen. Fablabs zijn ideale, inspirerende en informele leeromgevingen om 21st Century Skills ontwikkelen.

Doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 12 – 16 jaar. Jongeren worden steeds meer producent: ze maken – vaak uit zichzelf – games, websites, ontwerpen flyers en t-shirts.  Binnen FabSchool leren ze vanuit een ontwerpgerichte aanpak concrete oplossingen te vinden voor praktische- of maatschappelijke vraagstukken

Het project tot medio 2014 en resulteert in werkbare FabSchool workshops en lesformats voor 21st Century Skills, een analyse van de resultaten ten aanzien van de onderzoeksvragen en aanbevelingen met betrekking tot programma’s voor creatieve maakprocessen en maker spaces in het onderwijs. 

Rotslab projectsite: fabschool.rotslab.nl
Waag Society projectsite: waag.org/nl/project/fabschool

FabSchool is een project van Waag Society en Rotslab en wordt mede gefinancierd door SNS Reaalfonds.

SNS_logo_stapel_BL_WEB