Design Workshop

Desing1In de Design Workshop (voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs) werken leerlingen aan concrete vragen van externe opdrachtgevers.

Ze bedenken bijvoorbeeld een nieuw product voor een specifieke doelgroep. Door rapid prototyping maken ze modellen, ze werken aan een (mini) business case, zodat ze feeling krijgen voor de haalbaarheid van hun idee en ze werken toe naar een presentatie.

Aan het eind van de workshop presenteren ze hun product aan de opdrachtgever.

De Design Workshop combineert creatieve / kunstzinnige vaardigheden met economie en maatschappijleer.

Voor een overzicht van alle workshops die Rotslab aanbiedt, klik hier.