Design Thinking workshops

In Design Thinking sessies van Rotslab leren deelnemers de principes van Design Thinking toepassen op een grote uitdaging of een specifiek probleemgebied. Deelnemers leren ontwerpvraagstukken formuleren op basis van het hoofdthema en werken toe naar een aantal tastbare oplossingen waarmee ze aan de slag kunnen in hun eigen werkpraktijk. Design Thinking sessies bieden instrumenten voor het oplossen van complexe innovatievraagstukken.hexagons

Aan de hand van een aantal ontwerp opdrachten maken de deelnemers kennis met Design Thinking methoden en prototyping tools. Het programma van de workshop is opgedeeld in vijf onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder kort toegelicht.

#Immersie
Tijdens het eerste onderdeel duiken de deelnemers in groepen in het probleemgebied. Op basis van een aantal korte oefeningen bepalen de deelnemers een set probleemdefinities en uitdagingen in hun werkpraktijk in relatie tot het hoofdthema. De belangrijkste uitkomsten worden gevisualiseerd in de werkruimte.

ideation#Synthese
De deelnemers maken verschillende visuele structuren die uitleggen wat de onderlinge relaties tussen de verzamelde data zijn.

#Ideevorming
In het onderdeel ideevorming zullen de deelnemers verschillende ideeën genereren op basis van de gekozen ontwerpvraag. Nadat alle ideeën zijn verzameld worden de ideeën gerangschikt.

#Prototyping
Op basis van de gerangschikte ideeën maken de deelnemers tastbare prototypes.

#Reflectie
In het laatste onderdeel reflecteren de deelnemers op de ontwikkelde resultaten en bepalen de volgende stappen in de verdere realisatie van hun ideeën.

artwork2

Omvang en locatie

De Design Thinking sessies bieden ruimte aan zowel kleinere als grotere groepen deelnemers. Design Thinking sessies kunnen op locatie worden verzorgd. Daarnaast kunnen de Design Thinking sessies ook plaatsvinden op locatie in Utrecht.

Keimpe-sessie-leiderBegeleiders

De Design Thinking sessies worden begeleid door Keimpe de Heer ondersteund door een producent en een prototyping begeleider.

Keimpe heeft veel ervaring met het begeleiden van designworkshops voor onder andere Google tijdens de Google Teacher Academy, maar ook voor de Baak, Waag Society, diverse onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en de overheid.

Keimpe is de oprichter van Rotslab Coöperatie U.A. Daarnaast is hij eigenaar van projectenbureau De Heer Projecten en werkt hij als studieleider Games en Interactie bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.  Eerder werkte Keimpe  voor Waag Society en daarvoor werkte hij in de rol van directeur van Creative Learning Lab. Ook werkte Keimpe bij stichting Fablab Benelux en  bij stichting Kennisnet.

Contact

Voor meer informatie over deze Design Thinking sessie of een vrijblijvende offerte, neem contact op via keimpe@rotslab.nl